► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Tap huan- boi duong phuong phap ky nang...


Tập huấn- bồi dưỡng phương pháp kỹ năng dạy học lớp 1 cho đội ngũ giáo viên cốt cán tiểu học năm học 2019-2020

Số lượt xem325;Thời gian4.11.2019-11:15;Người đăngDương Hồng Minh

                                                 Tập huấn bồi dưỡng chuyên đề phương pháp, kỹ năng dạy học lớp 1 năm học 2019-2020

     Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, ngày 24 tháng 10 năm 2019 tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề: Phương pháp, kỹ năng dạy học lớp 1 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các huyện, thành phố, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức, xác định tầm quan trọng của năm học 2019-2020 là năm học chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đặc biệt là bắt đầu từ lớp 1.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/PHAT BIEU LD TAP HUAN PP DH LOP 1.JPG

Đồng chí Hồ Công Liêm - Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn 

     57 đại biểu gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, giáo viên cốt cán đại diện một số trường có lớp tiểu học trên toàn tỉnh đã có mặt đầy đủ theo công văn triệu tập. Lớp bồi dưỡng chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trực tiếp. Nội dung, chương trình đảm bảo về thời lượng (01 ngày), các học viên đã chia sẻ những tình huống, bài học kinh nghiệm trong thực tiễn dạy học lớp 1. Thông qua dự giờ 02 tiết dạy (môn Toán, Tiếng Việt) và hoạt động giáo dục lớp 1, các học viên đã thảo luận, trao đổi, đánh giá những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục về phương pháp, kỹ năng dạy học bộ môn, chia sẻ về những kỹ năng cần có của giáo viên, qua đó, thống nhất về quy trình, phương pháp dạy học; các kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học, kỹ năng giải quyết các tình huống trong giờ lên lớp phù hợp với tình hình thực tiễn của từng lớp học, từng nhà trường, địa phương.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/HOC VIEN THAM GIA TAP HUAN PPDHLOP 1.JPG

Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý trao đổi về công tác chuẩn bị của lãnh đạo quản lý, của giáo viên dạy học lớp 1 cho năm học 2020 – 2021 nhằm đáp ứng yêu cầu Chương trình GDTP 2018.

Thông qua bồi dưỡng chuyên đề, các học viên đã nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của phương pháp, kỹ năng dạy học lớp 1; nâng cao ý thức tự học, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho bản thân; biết hình thành và vận dụng có hiệu quả các phương pháp, kỹ năng vào trong dạy học lớp 1 như: các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phát huy tính tích cực của học sinh; các quy định, quy ước giữa giáo viên và học sinh nhằm đạt hiệu quả trong dạy học; kỹ năng tạo thiện cảm với học sinh, kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, gắn kết học sinh; kỹ năng giải quyết các tình huống phát sinh trong lớp học; kỹ năng giao tiếp, ứng xử với phụ huynh, học sinh;...

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/LOP 1 HOC MINH HOA .JPG

Lớp bồi dưỡng đã  đảm bảo đúng chất lượng và hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra, sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có các yêu cầu định hướng cụ thể như sau:

Đối với  các phòng Giáo dục và Đào tạo cần:  Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng dạy học lớp 1 cấp huyện theo nhu cầu cần có của giáo viên tại các trường theo đặc thù của địa phương. Hướng dẫn các trường, cụm trường lựa chọn một đến hai kỹ năng dạy học lớp 1 để tổ chức sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu. Báo cáo kết quả tổ chức chuyên đề cấp huyện về Sở trước tháng 3/2020.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ giáo viên cốt cán, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn về phương pháp, kỹ năng dạy học cho giáo viên lớp 1.

Tích cực tham mưu, chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ưu tiên đối với lớp 1: sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên lớp 1 đảm bảo đủ về số lượng và đạt yêu cầu về chất lượng; rà soát, xây dựng kế hoạch, tham mưu với UBND huyện đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BGDĐTngày 05/4/2019 của Bộ GDĐT.

Đối với các trường tiểu học cần: Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt tìm hiểu về nội dung, Chương trình GDPT tổng thể, chú trọng đối với nội dung, chương trình lớp 1;  chỉ đạo tổ chuyên môn khối lớp 1 xây dựng và tổ chức các chuyên đề chuyên sâu về phương pháp, kỹ năng dạy học lớp 1 phù hợp với đặc thù nhà trường (Trường PTDTBT, trường có học sinh về nhà buổi trưa, trường có học sinh học lớp ghép; kỹ năng dạy học sinh trong giờ toán, giờ Tiếng Việt....).

Tích cực, chủ động rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; công tác tổ chức bán trú, dạy học 2 buổi/ngày, dự kiến phân công đội ngũ giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020 – 2021 đảm bảo các yêu cầu đáp ứng Chương trình GDPT 2018.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên dạy học lớp 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chú trọng quan tâm đến việc tự điều chỉnh thái độ, ứng xử của giáo viên với học sinh trong dạy học và các hoạt động giáo dục, giúp các em tự tin, thoải mái, có hứng thú học tập./.

Dương Hồng Minh - Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT