► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Trung tam GDNN - GDTX Van Lang to chuc...


Trung tâm GDNN - GDTX Văn Lãng tổ chức chương trình Ngoại khóa “Tìm hiểu về cuộc đời- sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ”

Số lượt xem274;Thời gian22.11.2019-19:40;Người đăngQuản trị-Trung tâm GDTX

Trung tâm GDNN - GDTX Văn Lãng tổ chức chương trình Ngoại khóa “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ”

           Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-GDNNTX ngày 26/9 /2019 của Trung tâm GDNN-GDTX Văn Lãng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ do Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng phát động. Ngày 22/11/ /2019, Tổ Giáo dục thường xuyên đã tổ chức chương trình Ngoại khóa “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ”. Đến dự có thầy Trịnh Văn Trí, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm; các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn đơn vị.

           Trong buổi ngoại khóa, các em học sinh được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ thông qua các phần thi như Rung chuông vàng, thi văn nghệ và thi hùng biện. Ngoài ra, các học sinh được nghe thầy giáo Trịnh Văn Trí, Giám đốc Trung tâm khái lược thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ; những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; những bài học quý báu từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ.

          Thông qua buổi sinh hoạt ngoại khóa, Trung tâm đã tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ tiền bối; đồng thời, khơi dậy ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Qua đó, giáo dục cho học viên về lí tưởng sống, đạo đức cách mạng và tinh thần vượt khó vươn lên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.