► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Giáo dục Mầm non
  3. Hoi nghi Tong ket 05 nam trien khai...


Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020

Số lượt xem529;Thời gian30.6.2020-14:42;Người đăngNguyễn Thị An

HỘI NGHỊ

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm  giai đoạn 2016 - 2020”

 

  1. Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020, Sở GDĐT Lạng Sơn đã ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020, công văn hướng dẫn tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”. Chỉ đạo Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đảm bảo mục tiêu chung và 4 mục tiêu cụ thể:

Về Mục tiêu chung: Xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

4 Mục tiêu cụ thể:

- Bảo đảm tất cả trẻ đểu được tạo cơ hội học tập qua chơi bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ;

- Môi trường giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu cho trẻ hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng;

- Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương;

- Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

  1. Sau 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, ngày 5/6/2020, Sở GDĐT tổ chức tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020, với mục đích:

- Tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình và tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn tiếp theo.

- Để chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện chuyên đề.

 - Để  tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

  1. Tại Hội nghị tổng kết, Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng trong công tác chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và việc triển khai thực hiện trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Qua 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề đội ngũ CBQL, GV và cha mẹ trẻ đã có nhận thức đúng đắn về quan điểm và ý nghĩa của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Việc triển khai thực hiện chuyên đề góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Môi trường giáo dục đã được cải thiện rõ rệt, được xây dựng, phát triển đúng định hướng của quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; kế hoạch giáo dục được xây dựng linh hoạt, thể hiện được mục tiêu, nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của trường/lớp; phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ được đổi mới; việc đánh giá sự phát triển của trẻ được nhận thức và thực hiện đúng mục đích và yêu cầu. Trẻ được vui chơi, học tập trong môi trường đẹp mắt, hấp dẫn, an toàn, lành mạnh nên luôn mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Trẻ nhanh nhẹn, tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động vui chơi, học tập tại trường. Qua các hoạt động vui chơi, học tập đã giúp trẻ lĩnh hội đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực của cá nhân trẻ đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdmn/GD phat bieu chi dao.JPG

   Hình ảnh: Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

  1. Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề có 31 tập thể đại diện cho 234 trường mầm non và 30 cá nhân đại diện cho5.214 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen có thành tích trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020”. Qua đó đã thể hiện sự quan tâm, động viên, là động lực thúc đẩy để các tập thể, cá nhân tiếp tục triển khai, thực hiện chuyên đề tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.        

 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdmn/Cac tap the duoc nhan GK.JPG

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdmn/PGD trao GK.JPG

    Hình ảnh: Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề