► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tổ chức cán bộ


Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
Số lượt xem1703 Thời gian25.7.2019-16:58 Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019  http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC - ...


Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019
Số lượt xem1742 Thời gian18.7.2018-16:50 Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - NGU ...


Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển cập nhật ngày 16/7/2019
Số lượt xem2439 Thời gian16.7.2018-17:06 Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển thi viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm ...


Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2019 -cập nhật ngày 12/7/2019-
Số lượt xem1325 Thời gian12.7.2019-16:05 Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2019 (cập nhật ngày 12/7/2019)http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/VC - ...


Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển thi viên chức năm 2019
Số lượt xem902 Thời gian10.7.2018-16:37 Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển thi viên chức năm 2019 cập nhật lần 2 ngày 10/7/2019 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh ...