► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tổ chức cán bộ
  3. Danh sach thi sinh du dieu kien du...


Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Số lượt xem2,861;Thời gian25.7.2019-16:58;Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC - QLHCNN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC - TOAN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC - tieng anh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC -GDCD 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC -LICH SU 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC -Ly 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC -TBTN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC -sinh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC -thu vien 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC -van thu 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/danh sach 25-7-19/VC - NGU VAN 2019.xls