► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tổ chức cán bộ
  3. Danh sach thi sinh dang ky du tuyen cap...


Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển cập nhật ngày 16/7/2019

Số lượt xem2,861;Thời gian16.7.2019-17:06;Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển thi viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2019 

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC - NGU VAN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC - QLHCNN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC - TOAN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC - tieng anh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC -GDCD 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC -LICH SU 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC -Ly 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC -TBTN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC -sinh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC -thu vien 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2019/VC -van thu 2019.xls