► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tổ chức cán bộ
  3. Danh sach thi sinh dang ky du tuyen...


Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019

Số lượt xem3,203;Thời gian18.7.2019-16:50;Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - NGU VAN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - QLHCNN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - TOAN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - tieng anh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -GDCD 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -LICH SU 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -Ly 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -TBTN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -sinh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -thu vien 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -van thu 2019.xls