► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tổ chức cán bộ
  3. Danh sach thi sinh dang ky du tuyen...


Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019

Số lượt xem2,204;Thời gian18.7.2019-16:50;Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - NGU VAN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - QLHCNN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - TOAN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - tieng anh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -GDCD 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -LICH SU 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -Ly 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -TBTN 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -sinh 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -thu vien 2019.xls;

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC -van thu 2019.xls