► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Khảo thí, kiểm định CLGD, CNTT
  3. Danh gia ngoai va kiem tra cong nhan...


Đánh giá ngoài và kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia trường TH Quảng Lạc

Số lượt xem1,362;Thời gian25.9.2019-22:31;Người đăngPhạm Thị Thu Nga

ĐÁNH GIÁ NGOÀI VÀ KIỂM TRA CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LẠC
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

      Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-SGDĐT ngày 20/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, ngày 24/9/2019 Đoàn đánh giá ngoài trường Tiểu học Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn do ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn gồm 12 thành viên (Lãnh đạo Sở GDĐT, chuyên viên của các sở, ngành liên quan, cán bộ chuyên môn thuộc phòng GDĐT huyện Bình Gia) và Tổ Giám sát gồm 02 thành viên (là cán bộ của Sở Giáo dục và đào tạo) đã tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng của trường Tiểu học Quảng Lạc.

      Để tiến tới đợt khảo sát chính thức, trước đó, Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ tại trường vào ngày 10/9/2019. Mục đích của việc triển khai đánh giá ngoài là cơ sở để Nhà trường cải tiến chất lượng các hoạt động giáo dục; điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng được các mục tiêu đề ra; lập kế hoạch nâng cao chất lượng của trường cho giai đoạn tiếp theo và hướng đến mục tiêu chung là cải tiến và phát triển Nhà trường, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

      Trường Tiểu học Quảng Lạc là cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn xã Quảng Lạc - Thành phố Lạng Sơn. Trường được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Quảng Lạc và thành lập từ ngày 06 tháng 9 năm 2002. Năm học 2006-2007, trường được đón bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trường hiện có có 3 điểm trường, trong đó có 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ (bản Nhầng và Nà Me) với hơn 400 học sinh. Trong những năm qua, dù có những khó khăn không nhỏ, nhưng trường đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo góp phần duy trì ổn định, nâng cao chất lượng dạy và học và tiếp tục phát triển.

      Căn cứ Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm 5 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí), các thành viên của Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ tự đánh giá, các thông tin minh chứng và những điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có của trường. Đoàn kiểm tra đã hoàn tất công tác khảo sát và tiếp tục thực hiện quy trình của công tác kiểm định chất lượng và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Quảng Lạc trên cơ sở kết quả thực tiễn sau kiểm tra.

      Một số hình ảnh trong đợt khảo sát chính thức:

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2019.09.25-1.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2019.09.25-2.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2019.09.25-3.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2018.12.04-4.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2019.09.25-5.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2019.09.25-6.jpg

      Nhà trường cơ bản có đầy đủ các phòng học, có khu vệ sinh, sân chơi, bãi tập, bồn hoa, cây cảnh, vườn trường đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn cho giáo viên, học sinh làm việc và học tập. Trong những năm học qua, cơ sở vật chất của nhà trường đã được quan tâm đầu tư, cải tạo đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Công tác quản lý tài sản, tài chính được quan tâm, đảm bảo sử dụng tài chính đúng mục đích, đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí tài sản, tài chính. Thực hiện thu - chi đúng nguyên tắc, công khai tài chính theo quy định.

      Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng đủ chương trình giáo dục và kế hoạch thời gian năm học theo quy định. Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo nhiệm vụ từng năm học, trong đó bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế của trường, của khối lớp. Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường tổ chức các chuyên đề có chất lượng để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng có hiệu quả việc dạy và học theo mô hình trường học mới. Năng lực chuyên môn của giáo viên được nâng lên. Học sinh mạnh dạn tự tin trong học tập, trong giao tiếp, tích cực tham gia các hội thi, giao lưu cấp trên đạt kết quả. Quan tâm và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với công đoàn và các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động, tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động.

      Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Căn cứ công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ công văn số 19/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch Kiểm định chất lượng và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019, nhà trường tiến hành tự đánh giá từ năm học 2014-2015 cho đến nay.

      Báo cáo đã đánh giá đúng thực trạng chung của nhà trường, đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan về công tác tổ chức và quản lí, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, công tác xã hội hóa giáo dục, công tác tổ chức các hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục của nhà trường trong 5 năm học gần đây. Báo cáo đã đánh giá đúng những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, mang tính khả thi nhằm công khai với các cấp quản lý và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường để các cấp quản lý kiểm tra, đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.

      Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định. Các tổ chức đoàn thể, hội đồng trong nhà trường hoạt động theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và các văn bản quy định hiện hành, có các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn hoạt động dưới sự quản lí, chỉ đạo của Hội đồng trường và ban giám hiệu (BGH) nhà trường.

      Từ năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo, Hiệu trưởng tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương hướng chiến lược sát với thực tế nhà trường và địa phương; đồng thời tham mưu với chính quyền xã Quảng Lạc cho đăng tải các nội dung trong chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; lập trang website của trường để đăng tải nội dung chiến lược phát triển để người dân được biết và tham gia đóng góp ý kiến. Hằng năm, Ban lãnh đạo tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.

      Chi bộ Đảng và các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định. Hằng năm, thực hiện rà soát, đánh giá theo định kỳ. Các đoàn thể, tổ chức đã hoạt động tích cực và có những đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.

      Học sinh trong nhà trường được tổ chức đúng theo quy định của Điều lệ; mỗi lớp học được phân chia thành các nhóm, có Hội đồng tự quản do tập thể lớp bầu ra. Nhà trường có số lớp và số HS đảm bảo việc học tập và rèn luyện theo quy định Điều lệ trường Tiểu học.

      Từ năm học 2019-2020 và các năm học tiếp theo, Ban giám hiệu tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số; chỉ đạo các tổ chuyên môn và từng GV chủ nhiệm lớp lựa chọn và bồi dưỡng các em HS có năng lực tự quản tốt nằm trong hội đồng tự quản của lớp mình và thay đổi các nhóm trưởng, chủ tịch hội đồng tự quản theo tháng.

      Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng CM, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV, NV phân công, sử dụng CBQL, GV, NV rõ ràng, hợp lý, sử dụng CBQL, GV, NV của nhà trường đảm bảo hiệu quả các hoạt động, thực hiện tốt chế độ đối với CBQL, GV, NV đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và các văn bản hiện hành khác.

      Từ năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục phát huy năng lực của đội ngũ giáo viên hiện có, chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề chuyên môn bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế về năng lực. Tạo điều kiện cho CB, GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Tăng cường phong trào GV giúp đỡ GV, kiểm tra sát sao, có phân công đánh giá định kỳ. Tăng cường kiểm tra CM, dự giờ, tư vấn để nâng cao CM, nghiệp vụ cho GV.

      Nhà trường đã phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tình hình an ninh trường học luôn được đảm bảo, an toàn và thân thiện với học sinh; công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao. Không để xảy ra hiện tượng kì thị, vi phạm về giới và bạo lực học đường.

      Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019 nhà trường có trên 90% GV đạt chuẩn nghề nghiệp GV ở mức khá trở lên, trong đó, năm học 2014-2015 xếp loại khá 60,9%, xếp loại xuất sắc 39,1%, năm học 2015-2016 xếp loại khá 47,4%, xếp loại xuất sắc 52,6%, năm học 2016-2017 xếp loại khá 68,2%, xếp loại xuất sắc 31,8%, năm học 2017-2018 xếp loại khá 75%, xếp loại xuất sắc 20,9% .

      Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường có trình độ CM vững vàng, có năng lực và uy tín nghề nghiệp. Có đủ số lượng, cơ cấu GV theo định mức biên chế, đảm bảo thực hiện chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục; có giáo viên chuyên trách Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; tỉ lệ GV có trình độ chuẩn và trên chuẩn đạt 100%. Nhà trường có nhân viên đảm nhiệm các công tác bảo vệ, kế toán đồng thời đơn vị cũng phân công GV kiêm nhiệm công tác Văn thư, thủ quỹ, thư viện, thiết bị. Đội ngũ nhân viên được phân công công việc phù hợp với CM, nghiệp vụ, năng lực của mỗi người, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. HS toàn trường đều đi học đúng độ tuổi. Từ đầu năm học các em được tham gia học tập nội quy, quy định về nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của HS. Các em được đảm bảo các quyền theo quy định Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của Pháp luật.

      Tuy nhiên, trong ban giám hiệu còn một phó hiệu trưởng chưa có trình độ Trung cấp LLCT; đội ngũ GV không đồng bộ về cơ cấu, nhân viên còn thiếu: chưa có đủ GV được đào tạo dạy các môn văn hóa nhưng thừa giáo viên bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật; GV kiêm nhiệm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ kinh nghiệm còn ít nên hiệu quả công việc chưa cao. Bên cạnh đó, còn một số HS tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp chưa phù hợp lứa tuổi, một số HS còn rụt rè, kết quả học tập chưa cao.

      Trường Tiểu học Quảng Lạc là một ngôi trường được đầu tư xây dựng, có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, có cổng trường, biển tên trường và tường rào bao quanh, có khu sân chơi, bãi tập có đủ thiết bị tối thiểu, đảm bảo an toàn để luyện tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Có đầy đủ khối phòng học, phòng bộ môn, phòng Thư viện, phòng Đoàn - Đội, phòng Truyền thống đủ về số lượng, đạt quy cách, chất lượng. Hệ thống thiết bị của các phòng học được trang bị tương đối đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Có đầy đủ khối phòng hành chính đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, đồng thời có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động của đơn vị. Toàn trường có 02 khu vệ sinh dành riêng cho nam, nữ, CBQL, GV, NV và học sinh. Các khu vệ sinh thường xuyên sạch sẽ và đảm bảo an toàn vệ sinh không ô nhiễm môi trường. Nhà trường được trang bị sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của nhà trường, CSVS của nhà trường đang được bổ sung hoàn thiện.

      Tuy nhiên, thư viện của nhà trường chưa có hệ thống máy tính đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của CBQL, GV, NV và HS. Một số đồ dùng TBDH chưa đảm bảo chất lượng, kinh phí tự chủ của nhà trường eo hẹp nên việc bổ sung, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường còn hạn chế; nhân viên kiêm nghiệm ít kinh nghiệm nên việc thực hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

      Trong những năm học qua, mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội ngày càng chặt chẽ, gắn kết, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục. Trong đó, hoạt động của Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng theo Điều lệ, góp phần cùng với nhà trường đề ra các biện pháp giáo dục HS và hỗ trợ hiệu quả mọi hoạt động giáo dục. Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Nhà trường cũng đã huy động và sử dụng đúng quy định, có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện.

      Tuy nhiên, trong mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội cũng còn có một số hạn chế như: một số ít bậc phụ huynh nằm trong Ban đại diện CMHS lớp chưa dành được nhiều thời gian cho lớp, cho trường; nhà trường chưa huy động được tối đa các nguồn lực tự nguyện; nhận thức của một số người dân về các mục tiêu, kế hoạch giáo dục chưa cao nên sự hợp tác còn thiếu chặt chẽ với nhà trường.

      Nhà trường đã thực hiện tốt các hoạt động giáo dục và các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. BGH luôn cập nhật tài liệu địa phương mới kịp thời để đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của GV. Việc rèn luyện, giáo dục KNS cho HS được thực hiện đầy đủ, giúp các em hình thành và phát triển nhân cách. Nhà trường phổ biến kiến thức và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian phong phú cho HS, thu hút được sự tham gia chủ động, tự giác của GV, HS; tham gia đầy đủ hội thi văn nghệ, thể thao, do các cấp tổ chức. Điều đó thể hiện quan điểm giáo dục toàn diện của nhà trường. Đội ngũ CBQL, GV, NV đoàn kết, nhiều GV có kinh nghiệm chủ nhiệm, kinh nghiệm giáo dục HS. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên cơ bản đáp ứng yêu cầu và chỉ tiêu phấn đấu hàng năm.

      Tuy nhiên sự phối hợp của cộng đồng trong thực hiện kế hoạch chưa được thường xuyên. Chất lượng học sinh có năng khiếu trong các câu lạc bộ chưa cao. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường chưa được phong phú. Việc huy động học sinh điểm trường tham gia các hoạt động lớn tại trường chính còn gặp khó khăn. Việc cập nhật thông tin trong sổ điều tra phổ cập còn tẩy xóa; Nhà trường còn có một số học sinh khuyết tật chưa hoàn thành chương trình quy định.

      Trong suốt quá trình TĐG theo 5 tiêu chuẩn mà Bộ GD&ĐT đã ban hành, tập thể CBQL, GV, NV và phụ huynh nhà trường rất tự hào bởi những thành quả mà nhà trường đã xây dựng và đạt được trong những năm qua về công tác quản lý, tổ chức nhà trường; về chất lượng đội ngũ; về việc thực hiện các chương trình và hoạt động giáo dục; về công tác quản lý tài chính và cơ sở vật chất; về sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Đó thực sự là nguồn động viên, là niềm tự hào của của mỗi thầy, cô giáo và HS nhà trường.

      Đối chiếu các kết quả về hoạt động giáo dục mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua so với quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường phổ thông nhiều cấp học được Bộ GD&ĐT ban hành, nhà trường đã đạt được những kết quả cụ thể về các tiêu chí như sau:

      Mức 1:

      - Tổng số các tiêu chí đạt: 27/27 tỷ lệ 100%

      - Tổng số các tiêu chí không đạt: 0

      Mức 2:

      - Tổng số các tiêu chí đạt: 26/27 tỷ lệ 96%

      - Tổng số các tiêu chí không đạt: 01/27 tỷ lệ 4%

      Mức 3:

      - Tổng số các tiêu chí đạt: 16/19 tỷ lệ 84%

      - Tổng số các tiêu chí không đạt: 03/19 tỷ lệ 16%

      Theo quy định tại điều 34, 35 công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; điều 37, 38 công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành theo thông tư 17/2018/TT-DGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT. Trường đề nghị các cấp có thẩm quyển công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

(Phạm Thị Thu Nga, Trưởng phòng KTKĐ)