► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Khảo thí, kiểm định CLGD, CNTT
  3. Lop boi duong Cong tac kiem dinh chat...


Lớp bồi dưỡng Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Số lượt xem732;Thời gian4.12.2018-09:11;Người đăngPhạm Thị Thu Nga

BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC KIỀM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

      Lớp bồi dưỡng Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong hai ngày (từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh). Tham dự tập huấn có các đại biểu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên thuộc 11 phòng Giáo dục và Đào tạo, 26 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Tổng số có 300 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự bồi dưỡng.

Một số hình ảnh về Lớp bồi dưỡng công tác kiểm định clgd và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, năm học 2018 - 2019

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2018.12.04-1.jpg
http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2018.12.04-2.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2018.12.04-3.jpg

 

      Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh về tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay, đồng thời khẳng định, để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chất lượng dạy và học trong các nhà trường, góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh thì việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng ttrường chuẩn là một trong những giải pháp hữu hiệu mà ngành giáo dục đã và đang triển khai thực hiện.

      Tại lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề thực hiện quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục thuộc các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Ngoài phần lý thuyết, học viên tham dự lớp bồi dưỡng còn thực hiện các bài tập thực hành liên quan đến Cách xác định nội hàm; Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng, mã hóa thông tin minh chứng, viết Phiếu đánh giá tiêu chí; cách viết và trình bày báo cáo tự đánh giá, đánh giá ngoài...

Một số hình ảnh về Lớp bồi dưỡng Công tác kiểm định CLGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, năm học 2018 - 2019

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2018.12.04-4.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2018.12.04-5.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_ktkd/ktkd_2018.12.04-6.jpg

      Qua hai ngày tham dự bồi dưỡng, với tinh thần tích cực nắm kiến thức và thực hành kỹ năng, trao đổi, thảo luận về các nội dung bồi dưỡng, các học viên đã nắm được quy trình và cách thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn, theo các Thông tư của Bộ GDĐT (Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT; Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/8/2018), hiểu rõ hơn về kiểm định chất lượng giáo dục và công tác tự đánh giá để từ đó mỗi nhà trường thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

(Phạm Thị Thu Nga, Phó Trưởng phòng KTKĐ CLGD)