► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc
Thứ 2
(ngày 15/10/2018)
- 15h30: Họp tại Sở GDĐT - Trưởng Phòng
Thứ 3
(ngày 16/10/2018)
- 08h00: Tham gia xử án - Ông Trường
Thứ 4
(ngày 16/10/2018)
Thứ 5
(ngày 16/10/2018)
- 7h30: Hội thảo chuyên đề cấp Mầm non - MN Nhất Tiến - Bà Loan
- 7h30: Kiểm tra chuyên ngành - TH Tân Lập - Đoàn kiểm tra
Thứ 6
(ngày 16/10/2018)
- 7h30: Kiểm tra công tác đánh giá ngoài - TH Hưng Vũ - Ông Trung + CM TH

   Tin mới cập nhật