► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Tin tức


06.11-Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang  
12.11-Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam  
14.11-Ngày Bệnh dư đường Thế giới  
16.11-Ngày Khoan dung Quốc tế  
20.11-Ngày Thiếu nhi Thế giới  
20.11-Ngày Nhà giáo Việt Nam  
21.11-Ngày Truyền hình Thế giới  
25.11-Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

THÔNG BÁO Tiếp nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên- nhân viên năm học 2019-2020
[4.7.2019; 09:07]

Căn cứ quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện Tràng Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ...


   Tin tức cập nhật

THÔNG BÁO Tiếp nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên- nhân viên năm học 2019-2020
[4.7.2019; 09:07]

Căn cứ quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện Tràng Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...

   Tin hoạt động

THÔNG BÁO Tiếp nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên- nhân viên năm học 2019-2020
[4.7.2019; 09:07]

Căn cứ quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện Tràng Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...