► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Tin mới cập nhật

Lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời và ngày khuyển học Việt Nam năm 2019
[1.10.2018; 10:52]

Thực hiện hướng dẫn số 2214/SGDĐT-HKH ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Hội Khuyến học Tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Văn Quan về việc tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm ...


   HĐ chuyên môn cấp Tiểu học

Giao lưu mô hình nhà trường, giá trị cốt lõi năm học 2018-2019
[20.12.2018; 16:37]

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan, thực hiện kế hoạch 1142/KH-PGDĐT về việc tổ chức ...

   Một số hoạt động khác

Tập huấn vận hành hệ thống website ngành và phòng họp trực tuyến năm 2018
[27.9.2018; 09:31]

Thực hiện công văn số .... của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng  Sơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan tham ...