► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và ngày Khuyến học Việt Nam năm 2018
[3.10.2018; 08:17]

Thực hiện Công văn số 3547/VP-KGVX ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện Văn Quan về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Ngày Khuyến học Việt Nam năm ...


   Hoạt động của Phòng GDĐT

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và ngày Khuyến học Việt Nam năm 2018
[3.10.2018; 08:17]

Thực hiện Công văn số 3547/VP-KGVX ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Kế ...

   Một số hoạt động khác

Tập huấn vận hành hệ thống website ngành và phòng họp trực tuyến năm 2018
[27.9.2018; 09:31]

Thực hiện công văn số .... của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng  Sơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan tham ...