► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Tin mới cập nhật

Kiểm tra nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
[21.2.2018; 14:16]

Thực hiện công văn số 262/SGDĐT-TTr của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019. Hôm này ngày 20/02/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra tại ...


   HĐ chuyên môn cấp Tiểu học

Giao lưu mô hình nhà trường, giá trị cốt lõi năm học 2018-2019
[20.12.2018; 16:37]

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan, thực hiện kế hoạch 1142/KH-PGDĐT về việc tổ chức ...

   Một số hoạt động khác

Tập huấn vận hành hệ thống website ngành và phòng họp trực tuyến năm 2018
[27.9.2018; 09:31]

Thực hiện công văn số .... của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng  Sơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan tham ...