► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Hoạt động của Phòng GDĐT


Kiểm tra nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
Số lượt xem96 Thời gian21.2.2018-14:16 Người đăngQuản trị-Phòng GDĐT

Thực hiện công văn số 262/SGDĐT-TTr của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ ...


Diễn đàn “Vai trò Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Số lượt xem104 Thời gian3.12.2018-16:08 Người đăngQuản trị-Phòng GDĐT

  Ngày 16/11/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan tổ chức Diễn đàn “Vai trò Chi bộ trong giáo dục, ...


Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học 2018-2019
Số lượt xem180 Thời gian5.11.2018-15:56 Người đăngQuản trị-Phòng GDĐT

Thực hiện kế hoạch 796/KH-PGDDT ngày 24/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan, hôm nay Phòng Giáo dục ...


Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và ngày Khuyến học Việt Nam năm 2018
Số lượt xem265 Thời gian3.10.2018-08:17 Người đăngQuản trị-Phòng GDĐT

Thực hiện Công văn số 3547/VP-KGVX ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Kế ...