► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin hoạt động

Hội thảo về định hướng chiến lược phát triển giáo dục- đào tạo vùng dân tộc thiểu số- miền núi trong chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030
[29.11.2018; 15:34]

Thực hiện Công văn số 5135/BGDĐT-GDDT ngày 08/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp ...