► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2020 – 2021
[31.12.2020; 16:42]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2020 – 2021 Lương Ánh Tuyết – Phòng GDTrH, Sở GDĐT            Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, tiếp tục lộ trình của Đề án ...


   Tin hoạt động

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2020 – 2021
[31.12.2020; 16:42]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2020 – 2021 Lương Ánh Tuyết ...