► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
[17.4.2020; 07:38]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH  Lương Ánh Tuyết – Chuyên viên phòng GDTrH Thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhằm giúp học sinh duy trì nền ...


   Tin hoạt động

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
[17.4.2020; 07:38]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH  Lương Ánh Tuyết – ...