► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin tức tổng hợp
  3. Ket qua tiep nhan ho tro gao cho hoc...


Kết quả tiếp nhận hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2018-2019

Số lượt xem336;Thời gian26.3.2019-15:02;Người đăngNguyễn Chí Thức

Kết quả tiếp nhận hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2018-2019

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Ngày 18/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Theo Nghị định 116, học sinh vùng đặc biệt khó khăn đi học được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng 9 tháng/năm học. Với chính sách hỗ trợ như trên đã mang lại ý nghĩa to lớn đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đầu năm học Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong đó có việc hỗ trợ gạo của Chính phủ.

Tổ chức thực hiện

Các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát đối tượng được hưởng chế độ theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố tổng hợp số liệu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định phân bổ gạo, Kế hoạch tiếp nhận lượng gạo theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục dự trữ khu vực Hà Bắc trong công tác giao nhận gạo cho các địa phương.

Các huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch tiếp nhận chi tiết đối với từng huyện đảm bảo gạo được đưa đến từng cơ sở giáo dục, lưu kho hoặc phát trực tiếp cho học sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh theo từng đợt cấp gạo được quan tâm. Đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận gạo, thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận và phát gạo. Công tác vận chuyển, phân phối gạo cho các cơ sở giáo dục và học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng số lượng gạo, an toàn trong vận chuyển…

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_khtc/Gao 1.jpg

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_khtc/Gao 2.jpg

(Tiếp nhận gạo tại địa bàn huyện Cao Lộc)

Kết quả thực hiện năm học 2018 – 2019

Tổng số có hơn 36.000 học sinh được thụ hưởng chính sách. Số lượng gạo đã tiếp nhận và cấp hỗ trợ cho học sinh đủ theo nhu cầu và kế hoạch: 4.972.890 kg trong năm. Trong đó: chia ra đợt 1 (từ ngày 05 đến 11 tháng 10 năm 2018), đã nhận 2.771.061 kg gạo và cấp hỗ trợ 38.601 học sinh và đợt 2 (từ ngày 04 đến 09 tháng 3 năm 2019) đã nhận 2.201.829 kg gạo và cấp hỗ trợ 36.816 học sinh.

 Thông qua việc hỗ trợ gạo cho học sinh đã tháo gỡ khó khăn cho nhân dân ở vùng đặc biệt khó khăn.  Góp phần giảm tỷ lệ bỏ học, tăng tỷ lệ chuyên cần của học sinh; duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung đồng thời việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ gạo đã góp phầ giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.  

             Các tin khác