► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động


Đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học các nước khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM)
Thời gian11.10.2018; 15:06 Người đăngsogd_ktkd_ptnga Số lượt xem54

 HỘI THẢO TRIỂN KHAI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC CÁC NƯỚC KHU ...


Bồi dưỡng kỹ năng vận hành website của ngành và khai thác phòng họp trực tuyến
Thời gian2.10.2018; 07:53 Người đăngsogd_ktkd_ptnga Số lượt xem63

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VẬN HÀNH WEBSITE CỦA NGÀNH VÀ KHAI THÁC ...