► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show


06.11-Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang  
12.11-Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam  
14.11-Ngày Bệnh dư đường Thế giới  
16.11-Ngày Khoan dung Quốc tế  
20.11-Ngày Thiếu nhi Thế giới  
20.11-Ngày Nhà giáo Việt Nam  
21.11-Ngày Truyền hình Thế giới  
25.11-Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện sắp xếp- tổ chức lại các cơ sở giáo dục- ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở GDĐT với UBND các huyện- thành phố năm 2019
[28.1.2019; 07:42]

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở GDĐT với UBND các huyện, thành phố năm 2019             Ngày 23/1/2019, Sở ...


Tiêu đề bài viết
[25.1.2019; 12:46]

   Thi đua, khen thưởng

Danh sách tập thể - cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhân kỷ niệm thành lập trường
[17.10.2018; 10:43]

   UBND TỈNH LẠNG SƠN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   DANH SÁCH Tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và ...