► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Thi đua, khen thưởng

Danh sách tập thể - cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhân kỷ niệm thành lập trường
[17.10.2018; 10:43]

   UBND TỈNH LẠNG SƠN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   DANH SÁCH Tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và ...